STEUN MIEL MAYA HONING!

MMH heeft net als andere verenigingen nood aan de financiële steun van sympathisanten!

Met uw schenkingen kunnen wij nieuwe projecten financieren, minder afhankelijk zijn van overheidssubsidies, de steun van onze sociale achterban aantonen en onze administratieve kosten financieren. De werking van de organisatie hangt daar immers van af.

 Bovendien kost een schenking van 40 euro u slechts 22 euro. Hoe kan dat?

Miel Maya Honing vzw wordt sinds het boekjaar 2001 door het ministerie van Financiën erkend voor de uitreiking van fiscale attesten voor aftrekbare giften, uitsluitend bestemd voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden. Zo’n attest geeft recht op een belastingvermindering van 45% van het geschonken bedrag, dus een besparing van 18 euro bij een schenking van 40 euro!

 Wat moet u doen om dat fiscale voordeel te krijgen?

U hoeft alleen maar een storting te doen van minstens € 40 per jaar, via een eenmalige betaling of opgesplitst in meerdere kleine bedragen. Zo kunt u een domiciliëring van € 3,40 per maand activeren om op jaarbasis aan het totaalbedrag van € 40 te geraken.

 REKENINGNUMMER VAN MMH VZW: BE25 0689 0283 3082

Rue Ste-Walburge 207 B-4000 Luik

UW FISCAAL VOORDEEL HANGT NIET MEER AF VAN UW INKOMEN EN IS VOORTAAN VOOR ELKE SCHENKER HETZELFDE.