MIEL MAYA HONING vzW

Miel Maya Honing is een vereniging zonder winstoogmerk die op 8 oktober 1975 werd opgericht met als ondernemingsnummer 0415426155. Ze is niet btw-plichtig.

De algemene vergadering telt 28 leden. De raad van bestuur, die werd verkozen door de algemene vergadering van 21 mei 2016, bestaat uit vier personen die allemaal vrijwilligers zijn: Anne-Christine Brouwers, Pierre Laviolette, Olivier Mangeleer en Benoît Olivier.

MMH wordt erkend als ngo door de DGD, evenals door het ministerie van Financiën voor de uitreiking van fiscale attesten.

 

MMH IS LID VAN DEZE ORGANISATIES:

Daarnaast werkt MMH ook rond specifieke onderwerpen en thema’s samen met de volgende organisaties:

VOOR NOG MEER INFORMATIE: