VORMING EN SENSIBILISERING ROND EERLIJKE HANDEL

Miel Maya Honing begeleidt leerkrachten en scholen bij de uitwerking van educatieve projecten rond eerlijke handel in het basisonderwijs.
Een educatief project is een geheel van activiteiten en concrete acties die leerkrachten in hun school op poten kunnen zetten om hun leerlingen te leren wat eerlijke handel is en om van hen echte wereldburgers te maken.

Educatieve projecten zijn handige hulpmiddelen om leerlingen op lange termijn te sensibiliseren en bewust te maken en om hen aan te moedigen om zich in te zetten voor een rechtvaardigere wereld.

Miel Maya Honing beschikte jarenlang over een Nederlandstalige animatrice die in Vlaanderen educatieve projecten verwezenlijkte, vooral in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. In september 2015 moesten we onze activiteiten in het Vlaamse onderwijs echter stopzetten. De Nederlandstalige pedagogische hulpmiddelen die we hebben gemaakt, blijven beschikbaar voor de geïnteresseerde leerkrachten.