reunion_avec_aart_2011_p9290277.jpg
sur_le_chemin_de_tariquia_aart_2011_9290270.jpg
pb190107_ac1_y_grupo_en_yapacani_l.jpg
pb230410_cire_fondue_bermejo_sta_cruz_env._1_l.jpg
bolivie2.jpg
bolivie5.jpg
reunion_avec_aart_2011_p9290277.jpg
sur_le_chemin_de_tariquia_aart_2011_9290270.jpg
pb190107_ac1_y_grupo_en_yapacani_l.jpg
pb230410_cire_fondue_bermejo_sta_cruz_env._1_l.jpg
bolivie2.jpg
bolivie5.jpg

Bolivie

Bolivie

Leoncillo et Trinidad

CORACA

“Wij bewerken ons land door de bijenteelt te combineren met het kweken van geiten, tomaten, kool, pepers, mandarijnen, uien enz. Onze bijenkasten doen het goed. Maar het transport naar hier verloopt moeilijk, aangezien er weinig wegen zijn.” De imkers werken altijd per twee, want het werk in de bijenstal is zwaar. Bovendien rijzen er vaak problemen met het transport van het materiaal, doordat er een grote afstand moet worden afgelegd tussen de huizen en de bijenstallen, de winkels en de imkerijen.”

Bijenteelt in bolivia

Landschap in Tariquia, Bolivia

Bolivia doet onherroepelijk denken aan de altiplano. Dat uitgestrekte hoogland ligt in het hart van de Andes tussen de westelijke en de oostelijke bergketens. Minder bekend is dat het grootste gedeelte van het land bestaat uit laaggelegen gebieden die aan de oostelijke kant van het Andesgebergte liggen en zich uitstrekken van het noordoosten tot het zuidoosten. In het noordoosten kenmerken vochtige tropische regenwouden het stroomgebied van de Amazone. In het oosten, meer bepaald in de regio Santa Cruz, werd een groot deel van de bossen ontgonnen voor industriële landbouw. In het zuidoosten ligt de Chaco, die zich uitstrekt tot in Paraguay en die wordt gekenmerkt door een semitropisch en semi-aride klimaat.

De bijenteelt in Bolivia is zich langzamerhand voornamelijk aan de oostkant van het Andesgebergte en in de laaggelegen gebieden, met name in Santa Cruz, beginnen te ontwikkelen. Er wordt echter niet voldoende honing geproduceerd om te kunnen voldoen aan de vraag, des te meer omdat de regering van Evo Morales via het subsidiemechanisme Subsidio de lactancia de honingconsumptie heeft aangemoedigd door het product op te nemen in de voedingsproducten die door de Sociale Zekerheid worden uitgedeeld aan vrouwen die borstvoeding geven.

 

MIEL MAYA HONING IN BOLIVIA

In 2012 startte Miel Maya Honing haar actie in Bolivia helemaal in het zuiden, in de regio Tarijo vlakbij de grens met Argentinië. De imkervereniging Association des Apiculteurs de la Réserve de Tariquia (AART) kon een duwtje in de rug gebruiken om het kweken van koninginnen onder de knie de krijgen. Deze vereniging ligt in een natuurreservaat waar de mens alleen milieuvriendelijke activiteiten mag ontplooien. Bijenteelt is één van die activiteiten, aangezien honing behoort tot de zogenaamde “bosbijproducten” (Non-Timber Forest Products of NTFP).

Dankzij dit microproject kon MMH in contact treden met de Belgische ngo Frères des Hommes, sinds vele jaren actief in Bolivia, en haar partners Aopeb en Cioec tijdens een verkenningsmissie in 2014. Daaruit is een werkplan voortgevloeid dat op lange termijn werd uitgewerkt in de vorm van een tweejarig proefproject van 2015 tot 2016, gevolgd door een vijfjarig programma van 2017 tot 2021.

Het proefproject vindt plaats in drie verschillende regio’s van Bolivia . Het project wil in elk van de regio’s experimenteren met een ontwikkelingsstrategie voor de bijenteelt die specifiek is voor elke regio.

In het departement Tarija wil men de kennis van de bijenteelt verbeteren door het loon van een bijenteelttechnicus te financieren. Die technicus heeft een systeem van technische bijstand op poten gezet dat gebaseerd is op promotoren of bijenteeltleiders: in totaal werden 24 leiders geselecteerd om 19 bijenteeltafdelingen op te volgen. De technicus bezoekt de leiders regelmatig, ofwel voor gemeenschappelijke vergaderingen met het oog op vormingen, ofwel voor een bezoek aan hun bijenstal. De leiders volgen op hun beurt de imkers op van de afdeling die ze onder hun hoede nemen. Dat komt neer op bijna 200 imkers, onder wie ook die van de AART.

In Cochabamba ontwikkelde het project de verkoop van honingsnoepjes van 4 à 5 gram voor de ontbijtmomenten die op school worden georganiseerd in de gemeente Sacaba. Er werd een bedrijfskapitaal van 10 000 euro aangelegd om de honingsnoepjes aan te kopen bij Coraca-Aiquiles (de organisatie van de imkers) en om ze vervolgens door te verkopen aan de gemeente Sacaba. Op die manier kon Coraca-Aiquiles de helft van haar honingproductie verkopen. Deze operatie zou niet mogelijk zijn geweest zonder dat bedrijfskapitaal, aangezien de gemeente zeer lange betalingstermijnen hanteert. In het jaar 2015 bedroeg de omloop van het bedrijfskapitaal 3,45. In totaal werden gedurende een volledig schooljaar meer dan een miljoen honingsnoepjes op wekelijkse basis uitgedeeld aan 40 200 kinderen in de gemeente Sacaba. Mede dankzij dit project kon dus ook de voeding van deze kinderen worden verbeterd.

In Santa Cruz, de toegangspoort van het Amazonegebied, werd het milieu in de loop van de laatste jaren enorm aangetast. De meeste bossen moesten wijken voor intensieve monoculturen. De imkers moeten hun bijenkasten steeds verder verplaatsen als ze voldoende willen produceren en een degelijk rendement willen behalen. Dat is de reden waarom sommige bijenstallen nu op 50 tot zelfs 100 km verwijderd liggen van Santa Cruz, wat het werk van de imkers drastisch verandert. Het project wil enerzijds materiaal produceren dat nodig is voor de trek (aangepaste aanhangwagen en bijenkasten) en anderzijds opleiding en begeleiding verschaffen aan de imkers die voor dit experiment werden geselecteerd. Zij maken deel uit van de 14 verenigingen van de departementale federatie Adapicruz.

Het proefproject loopt ten einde in december 2016. De afgelopen twee jaar vonden meerdere ontmoetingen plaats tussen de imkers van de drie regio’s om een gemeenschappelijk programma uit te werken voor de komende 5 jaar (2017-2021). Dit programma zal dienen om de bijenteeltorganisaties van de drie departementen Tarija, Cochabamba en Santa Cruz te versterken en om departementale platformen voor bijenteelt op te richten.

Eén van de uitdagingen van de bijenteelt in Bolivia is met name dat een regelgeving moet worden ingevoerd die de nationale productie beschermt tegen de goedkope import vanuit Argentinië. Bovendien moet de kwaliteit van de Boliviaanse honing opgewaardeerd worden. De Boliviaanse bijenteelt kan verder worden ontwikkeld als er een gunstige context wordt geschept: bijenteelt is goed voor de gezondheid en het milieu. Bovendien is het een grote bron van inkomsten voor de jongeren, die door een gebrek aan duurzame werkgelegenheid in hun regio geneigd zijn om het platteland te verlaten.

PROJECTFICHE

 

 

 

 

 • Frères des Hommes (pour 2015-2016)

  69-71, Avenue A. Lacomblé, 1030 Bruxelles Belgique

  +32 (0)2 512.97.94
  www.freresdeshommes.org

  ONG apolitique et non-confessionnelle, soutenant des projets dans les pays du Sud, dans divers domaines (agriculture, élevage, éducation, formation…), sensibilisant le Nord aux problématiques du développement et favorisant les échanges Nord/Sud.

  Toggle description
 • DGD

  DGD

  rue des Petits-Carmes 15 1000 Bruxelles

  +32 (0)2 501 81 11
  diplomatie.belgium.be

  La Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire (DGD), se charge de l’aide bilatérale et multilatérale de l’Etat fédéral belge.

  Toggle description
 • CNCD

  CNCD

  Quai du Commerce 9, 1000 Bruxelles

  +32 (0) 2 250 12 30
  cncd@cncd.be
  http://www.cncd.be

  Le centre national de coopération au développement, CNCD-11.11.11 est la coupole des ONG et associations belges francophones et germanophones engagées dans la solidarité internationale.

  Toggle description