Mexique

Mexique
De naam van onze organisatie is afgeleid van het Mayavolk, dat afstamt van de precolumbiaanse beschaving in het zuiden van Mexico, Guatemala en Honduras.

De vereniging Miel Maya Honing werd in 1975 opgericht om Guatemalteekse boeren te helpen in Petén in het noorden van het land.

Ze stelde twee doelstellingen voorop:

1° honing aankopen bij Guatemalteekse imkers en in België via vrijwilligers verkopen (zo werd de basis gelegd voor eerlijke handel);
2° ontwikkelingsprojecten ondersteunen in Guatemala met de winst uit de verkoop van de Mayahoning.

Beide doelstellingen worden vandaag nagestreefd door twee verschillende entiteiten:
  • De coöperatieve vereniging Maya Fair Trade cvba-so buigt zich over de import en verkoop van de Mayahoning: deze honing komt voornamelijk uit Mexico en Centraal-Amerika (Guatemala en Nicaragua). Het product wordt bij producentenorganisaties aangekocht overeenkomstig de voorwaarden van de eerlijke handel, erkend met het label FairTrade, en wordt via een professioneel distributienetwerk op de markt gebracht;
  • De ngo Miel Maya Honing vzw biedt ondersteuning aan de ontwikkelingsprojecten en geeft voorlichting over de ontwikkelingssamenwerking in België.

Tot in 2013 ondersteunde de ngo talrijke projecten van bijenteeltorganisaties in Mexico, Guatemala, Honduras en El Salvador. Haar partners waren eerst en vooral leveranciers van de coöperatieve vereniging Maya Fair Trade. Nadien kwamen er nog andere bijenteeltorganisaties bij. Al deze organisaties hadden een certificaat van eerlijke handel: ze hadden dus al een bepaald ontwikkelingsniveau bereikt en beschikten over regelmatige inkomsten uit hun exportactiviteit (hoge honingprijs en de FLO-premie).

Dat is de reden waarom het partnerbeleid van de ngo geleidelijk aan zo geëvolueerd is dat ze zich richt op organisaties die het vereiste niveau nog niet bereikt hebben om de certificering van de eerlijke handel te verkrijgen, of die zich liever concentreren op hun lokale markt. De werking van de ngo Miel Maya Honing is dus een aanvulling op die van de coöperatieve vereniging Maya Fair Trade.

Sinds 2014 situeren de projecten van de ngo zich in Bolivia en Afrika (Congo DRC en binnenkort ook in Kameroen).