p1120154.jpg
p1120139.jpg
p1190450.jpg
p1251036.jpg
p1220636.jpg
p1150310.jpg
p1190408.jpg
p1220567.jpg
p1120121.jpg
p1261115.jpg
p1120154.jpg
p1120139.jpg
p1190450.jpg
p1251036.jpg
p1220636.jpg
p1150310.jpg
p1190408.jpg
p1220567.jpg
p1120121.jpg
p1261115.jpg

Democratische Republiek Congo

 Democratische Republiek Congo

Mukueri Abraham

Verantwoordelijke van de site te Luki

“Ik betaal de hogere studies van mijn kinderen uitsluitend met de inkomsten uit mijn bijenteeltactiviteit! Ik ben begonnen als een eenvoudige imker en heb de bijenteelt in de regio mee helpen ontwikkelen. Vandaag ben ik opleider op het gebied van bijenteelt en verantwoordelijke van een site van het project Synapic.”
Abraham is een gepassioneerde imker die iedereen kan verbazen: “Hij neemt de bijen zelfs in zijn handen!” “Wat is jouw geheim?” “Je moet nederig zijn tegenover de bijen”, zegt hij. Abraham boezemt vertrouwen in. Even wat luchtbevochtiger gebruiken om de bijen nog rustiger te maken.

Project SYNAPIC 

(SYNERGIE BIJENTEELT IN CONGO)

3 Belgische ngo’s gaan de uitdaging aan van het project Synapic: ULB Coopération (voorheen SLCD), WWF België en Miel Maya Honing. ULB Coopération heeft geen moment geaarzeld om een beroep te doen op de expertise van MMH om een luik rond bijenteelt op te nemen in haar lopende programma (2014-2016), dat gericht is op de ontwikkeling van de familiale bijenteelt in Neder-Congo (Kongo Central) en op de hoogvlakte van de Batéké. WWF België is dan weer actief in de biosfeer Luki in het uiterste westen van Neder-Congo en zag in dit project een kans om een permanent karakter te geven aan de acties in de strijd tegen de ontbossing om dit fantastische natuurreservaat te beschermen. Synapic is ook deels een overname-overgave van het bijenteeltproject dat tussen 2008 en 2013 in Kongo Central werd gevoerd door de Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger (APEFE), de vereniging voor de bevordering van onderwijs en vorming in het buitenland. 
Al die spelers streven naar een professionalisering van de bijenteeltactiviteit om bij te dragen tot de strategieën in het kader van de herbebossing en de strijd tegen de ontbossing. De honingproductie is nauw verbonden met de kwaliteit van het nabijgelegen ecosysteem en in tegenstelling tot de honingjagers die ze vroeger waren, beschermen de imkers vandaag het milieu.

Een duizendtal imkers genieten van de voordelen van het project. Ze zijn georganiseerd in bijenteeltverenigingen die op hun beurt gegroepeerd zijn in coöperatieve verenigingen. Degenen met de ruimste ervaring werden ingezet om het project uit te voeren. Prosper Bimangou werd door ULB Coopération aangeworven als ontwikkelingswerker voor de coördinatie. Het project Synapic speelt zich af in Mbanza-Ngungu en wordt gevoerd op vier locaties in de provincie Kongo Central en Kinshasa:

 • Mbanza-Ngungu waar het Plateforme des associations apicoles des Cataractes (PLAAC) zetelt;
 • Kisantu, op 30 km van Mbanza-Ngungu, in samenwerking met de Coordination Caritas Développement Santé (CCDS-Caritas);
 • Ibi-Dorp op de hoogvlakte van de Batéké (rand van Kinshasa), in samenwerking met de Groupement d’Initiatives pour l’agroforesterie en Afrique (GI-Agro);
 • Luki in Bas-fleuve, aan de rand van het natuurreservaat in het woud van

Het project Synapic wil ervoor zorgen dat de imkers de bijenteeltpraktijken beter beheersen door vorming te geven, de geschikte uitrusting aan te leveren, de verenigingen en coöperatieven te begeleiden en te versterken, met name door hen te voorzien van een strategisch ontwikkelingsplan. De opleiders zijn ervaren imkers. Op het terrein geven zij begeleiding en vorming aan de bijenteeltpromotoren die aangeduid zijn door de bijenteeltvereniging waarvan zij lid zijn. In ruil voor deze opleiding beheren de bijenteeltpromotoren een gemeenschappelijke bijenstal en ze geven op hun beurt vorming en begeleiding aan hun collega’s. Elke promotor heeft een fiets gekregen om zich “op verzoek” te kunnen verplaatsen naar de bijenstallen van de andere leden van de vereniging. Ook de opleiders/ervaren imkers krijgen een zeer geavanceerde en voortgezette opleiding (in bijenteelt, beheer enz.) van ontwikkelingswerker Prosper Bimangou.

Bovenop het aspect van het vormen en begeleiden voorziet het project in de aankoop van professioneel materiaal voor de imkers/opleiders (jassen, handschoenen, materiaal om de koningin te markeren enz.). Opdat de imkers kwaliteitsvol materiaal zouden kunnen aanschaffen voor een degelijke prijs, moet de import vanuit Europa tot een minimum worden beperkt, aangezien de transport- en douanekosten torenhoog zijn. Bovendien beschikken ze lokaal over de nodige vakkennis om bijenteeltmateriaal te produceren, alleen het gereedschap ontbreekt. Daarom wil het project de naai- en houtbewerkingsateliers versterken, net als de ateliers voor klein bijenteeltmateriaal.

PROJECTFICHE SYNAPIC

 Interesse in de Afrikaanse bijenteeltpraktijken? Bezoek onze pagina "Bijenteelt in Afrika"!

 

 

 • PLAAC

  Avenue Parc, Quartier de Loma, Mbanza-Ngungu, RDC

  plaac@hotmail.fr

  La PLAAC est une asbl-ong de droit congolais créée en 2011. Elle regroupe plus de 600 apiculteurs organisés en associations et est devenue un centre de référence en apiculture en RDC.

  Toggle description
 • Caritas-CCDS- Kisantu

  BP 25 Inkissi, Kisantu, Kongo Central, RDC

  La Coordination Caritas Développement Santé du Diocèse de Kisantu (CCDS Kisantu), asbl de droit congolais créée en 1962, agit dans le domaine du développement, de la santé et des urgences. Elle travaille avec plus de 9000 ménages. Situé à 30 km de Mbanza-ngungu, c'est la PLAAC qui assure l'encadrement des 4 associations apicoles de Kisantu.

  Toggle description
 • GI-AGRO

  Ibi-Village, Plateau des Bétékés, Kinshasa, RDC

  ibi@ibi-village.cd

  Le Groupements d'Initiatives pour l'Agroforesterie en Afrique (GI-Agro), est asbl de droit congolais créée en 1992, par un ingénieur agronome Belgo-Congolais. L'activité apicole est naissante dans la région et vient en support aux activités de reboissement de l'asbl. Situé proche de Kinshasa, le miel de qualité approvisionne déjà certains hotels de la capitale!

  Toggle description
 • COAPMA

  Seke-Banza, District du Bas-Fleuve, RDC

  coapma@yahoo.fr

  En 2004 WWF-RDC a initié l'activité apicole autour de la réserve de biosphère de Luki. Les apiculteurs ont ensuite décidés de créer la coopérative des apiculteurs du Mayombe (COAPMA), qui est soutenue aujourd'hui par le projet SYNAPIC.

  Toggle description
 • ULB-Cooperation

  ULB-Cooperation

  Avenue F.D. Roosevelt 50, CP266 B-1050 Bruxelles Belgique

  +32 2 650 61 00
  info@ulb-cooperation.org
  http://www.ulb-cooperation.org/

  Les acteurs de changement construisent une société civile forte, des services publics fonctionnels et un secteur privé responsable en vue du développement durable, de sociétés respectueuses des droits fondamentaux et de relations internationales équitables.

  Toggle description
 • WWF

  WWF

  Bd. Emile Jacqmain 90 1000 Bruxelles

  Tel : + 32 2 340 09 99
  http://www.wwf.be

  Le WWF est l’une des organisations internationales de conservation de la nature indépendantes les plus étendues et les plus respectées au monde. Ils agissent aussi bien à l’échelle locale que globale et ont participé au financement du projet SYNAPIC.

  Toggle description
 • CNCD

  CNCD

  Quai du Commerce 9, 1000 Bruxelles

  +32 (0) 2 250 12 30
  cncd@cncd.be
  http://www.cncd.be

  Le centre national de coopération au développement, CNCD-11.11.11 est la coupole des ONG et associations belges francophones et germanophones engagées dans la solidarité internationale.

  Toggle description
 • Loterie nationale

  Loterie nationale

  Rue Belliard 25-33 1040 Bruxelles

  +32 2 2384679
  www.loterie-nationale.be

 • DGD

  DGD

  rue des Petits-Carmes 15 1000 Bruxelles

  +32 (0)2 501 81 11
  diplomatie.belgium.be

  La Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire (DGD), se charge de l’aide bilatérale et multilatérale de l’Etat fédéral belge.

  Toggle description