VISIE

 

Miel Maya Honing vzw streeft naar een wereld waarin de principes en waarden van eerlijke handel, duurzame ontwikkeling en sociale economie overheersen, evenals de verklaring van de rechten van de mens en met name artikel 23: “Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert”.

MISSIE

Miel Maya Honing heeft in het algemeen de taak om de leefomstandigheden van geïsoleerde landelijke gemeenschappen in het zuiden te verbeteren en om een zinvolle, eerlijke en respectvolle relatie tot stand te brengen tussen de producenten in het zuiden en de consumenten in het noorden.
De organisatie richt zich in het bijzonder op de imkers uit die landelijke gemeenschappen, die zich hebben georganiseerd of willen organiseren in een onderneming met sociaal oogmerk. In het kader van haar inspanningen om eerlijke handel te promoten, neemt ze honing als hét voorbeeld bij uitstek.

Voor nog meer informatie: