Miel Maya Honing

MIEL MAYA HONING… WIE OF WAT IS HET?

Miel Maya Honing vzw (MMH) is een vereniging die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking. In het zuiden bestaan haar activiteiten uit de ondersteuning van imkerorganisaties in Latijns-Amerika en Afrika via ontwikkelingsprojecten. In het noorden sensibiliseert ze de Belgische bevolking rond het thema van de eerlijke handel in honing.

MMH is een non-gouvernementele organisatie (ngo) voor ontwikkelingssamenwerking, erkend door de Belgische overheidsdienst Ontwikkelingssamenwerking. Die erkenning werd in mei 2016 verlengd voor een periode van 10 jaar, dus van 2017 tot 2026. De organisatie wordt eveneens door het ministerie van Financiën erkend voor de uitreiking van fiscale attesten voor elke schenking van minstens € 40.

MMH oefent geen commerciële activiteit uit: haar activiteiten worden gefinancierd door ten eerste overheidssubsidies, voornamelijk van de Belgische overheidsdienst Ontwikkelingssamenwerking (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking – DGD), het Waals Gewest en Wallonie - Bruxelles International (WBI), ten tweede geldinzamelingen via 11.11.11 waaraan de vereniging elk jaar actief meewerkt tijdens de eerste twee weken van november, ten derde de hulp van vrijwilligers en ten vierde de Boutiques du Monde van het Groothertogdom Luxemburg.

Die subsidies worden aangevuld met schenkingen van particulieren en allerlei inkomsten. Tot 2014 kreeg MMH vzw ook financiële steun van Maya Fair Trade cvba-so, die instaat voor de verkoop van de Maya-honing van Latijns-Amerikaanse coöperatieve verenigingen met een certificering voor eerlijke handel.